ACTIVITIES กิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

 • img leadership
 • img nvc
 • img coach
 • img issue
 • img befriend yourself
 • img befriend death
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม วันที่ 6-9 สิงหาคม 2558

  หากจะกล่าวถึงการทำงานในองค์กรที่จำต้องมีผู้นำ เพื่อเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงาน การดูแลครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย...
 • การสื่อสารอย่างสันติ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต วันที่ 25-27 กันยายน 2558

  กระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558

  การจับประเด็น ช่วยให้การสื่อสารคมชัดและมีทิศทางมากขึ้น ช่วยคัดกรองสาระสำคัญออกมาจากเนื้อหา ช่วยให้เราประหยัดเวลาและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ...
 • เป็นมิตรกับตัวเอง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิต ช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...
 • เป็นมิตรกับความตาย วันที่ 19 ธันวาคม 2558

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิต ช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...

SEM 20th Anniversary งานครบรอบ 20 ปี เสมสิกขาลัย

PUEY calendar ปฏิทิน "ป๋วย" ปี ๒๕๕๙/2016

1 m calendar 2015 2 m calendar 3 m calendar
4 m calendar 5 m calendar 6 m calendar

ตัวอย่าง ปฏิทิน "ป๋วย" เดือนมกราคม 2559 จัดพิมพ์เป็นพิเศษในวาระ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชรศิริ ยิ้มเมือง 086-763 6644

GALLERY ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมและผู้มาเยือนมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ARTICLES บทความ

 • แสงไฟที่เราต้องรักษาไว้ด้วยกัน

  ในโลกมนุษย์ยุคต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ดูเหมือนจะมีสังคมเพียงสองประเภทที่สมาชิกในสังคมสามารถถูกกฎหมายตัดสินจำขังเป็นเวลานานสองถึงยี่สิบปี ด้วยข้อหาส่งข้อความสั้นจากโทรศัพท์มือถือของคนคนหนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคนอีกคนหนึ่ง ด้วยข้อหาแปลความบางบทบางตอนจากหนังสือ...

  Read more ...
 • เมนูคอร์รัปชัน

  เมนูคอร์รัปชัน

  เรียกน้ำย่อยด้วยเรื่องราวการทุจริตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากคนเพียงไม่กี่กลุ่ม แต่ส่งผลกระทบร้ายแรง เช่นกรณีฮั้วนมโรงเรียน การออกใบอนุญาตซานติก้า มายาโกงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ฯลฯ ...

  Read more ...
 • ชีวิตไม่มีการเรียนรู้ที่สิ้นสุด

  ชีวิตมีหลายอย่างที่ซ่อนเงื่อนอยู่ลึก ๆ ข้างใน ซึ่งต้องอาศัยความใส่ใจในการเรียนรู้ด้วยความแยบคาย สิ่งที่เกิดขึ้นจึงจะแจ่มแจ้งได้ ถือว่า เป็นการเว้นพื้นที่ให้ความรู้ต่าง ๆ สามารถเข้าไปเติมเต็มได้ด้วยภาวะที่ลงตัว...

  Read more ...
 • พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของมารดาบิดา)

  ทำร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไป ผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลง ลูกของตนถูกทุกอย่าง ลูกของตนดีกว่าคนอื่นเสมอ อันส่งผลให้ลูกกลายเป็นคนมีอัตตาสูง เชื่อมั่นตนเองในทางที่ผิด ชอบดูถูกคน เป็นตัวปัญหา แต่ไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนสร้างปัญหา...

  Read more ...
 • ส.ค.ส. 2558 ของ ส.ศิวรักษ์

  newyear2015

  อภิณหปัจจเวกขณ์ - ข้อที่สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ควรพิจารณาเนืองๆ Abhinhapaccavekkhana - Ideas to be constantly reviewed; facts which should be again and again contemplated...

  Read more ...

RUEN ROICHANUM เรือนร้อยฉนำ

เรือนร้อยฉนำ เป็นพื้นที่เปิดเพื่อให้องค์กร นักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เข้ามาใช้บริการด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาว์

☛ เกี่ยวกับเรือนร้อยฉนำ ☛ จองใช้สถานที่ออนไลน์ ☛ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองสถานที่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุราณี พงศ์ชัยสิริกุล (ชิง) โทรศัพท์ 091-883 4248, 02-860 1278
อีเมล์ roichanam.snf@gmail.com

SNF LOCATION แผนที่มูลนิธิฯ

roychanam

สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยามิตร ให้บริการห้องพักและห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

Read More..

santi_lib

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Read More..

roychanam

สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่ายอย่างชาวบ้านประสานกับธรรมชาติ

Read More..